بیمارستان شهید حسین پور
پل خشتی لنگرود
پارک فجر

اخبار اختصاصی

پیام دکتر حمید فرج واجاری سرپرست بیمارستان شهید حسین پور در راستای طرح نسخه نویسی الکترونیک

پیام دکتر حمید فرج واجاری سرپرست بیمارستان شهید حسین پور در راستای طرح نسخه نویسی الکترونیک

1400/08/22
کلیپ به مناسبت روز جهانی قلب

کلیپ به مناسبت روز جهانی قلب

1400/07/05
وبینار مدیریت شوک و خونریزی

وبینار مدیریت شوک و خونریزی

1400/07/04
کلیپ به مناسبت روز جهانی آلزایمر

کلیپ به مناسبت روز جهانی آلزایمر

1400/06/30
وبینار آموزش مراقبت در بیماری پرفشار خون

وبینار آموزش مراقبت در بیماری پرفشار خون

1400/06/28
وبینار آزمون الکترونیک دوره آموزش اصول ایمنی بیمار

وبینار آزمون الکترونیک دوره آموزش اصول ایمنی بیمار

1400/06/25
کلیپ روز جهانی ایمنی بیمار

کلیپ روز جهانی ایمنی بیمار

1400/06/24
تصاویر روز جهانی ایمنی بیمار

تصاویر روز جهانی ایمنی بیمار

1400/06/24
دوره آموزشی احیای قلبی و ریوی پیشرفته

دوره آموزشی احیای قلبی و ریوی پیشرفته

1400/06/21
آشنایی با نظام بیماری های سندرومیک

آشنایی با نظام بیماری های سندرومیک

1400/06/18
پیام تبریک ریاست محترم بیمارستان شهید حسین پور لنگرود به مناسبت روز پزشک

پیام تبریک ریاست محترم بیمارستان شهید حسین پور لنگرود به مناسبت روز پزشک

1400/06/01
پیام تبریک دکتر الهام عاشوری مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود به مناسبت روز پزشک

پیام تبریک دکتر الهام عاشوری مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود به مناسبت روز پزشک

1400/06/01
مراسم تودیع و معارفه سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

مراسم تودیع و معارفه سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

1400/05/06
مراسم تکریم و معارفه سرپرست بیمارستان شهید حسین پور لنگرود برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست بیمارستان شهید حسین پور لنگرود برگزار شد

1400/02/18
دکتر حمید فرج واجاری سرپرست بیمارستان شهید حسین پور شهرستان لنگرود شد

دکتر حمید فرج واجاری سرپرست بیمارستان شهید حسین پور شهرستان لنگرود شد

1400/02/18
تقدیر از پرسنل بخش مامایی بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

تقدیر از پرسنل بخش مامایی بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

1400/02/15
پیام تبریک رییس بیمارستان شهید حسین پور لنگرود بمناسبت روز ماما

پیام تبریک رییس بیمارستان شهید حسین پور لنگرود بمناسبت روز ماما

1400/02/15
ماما برگزیده منتخب نمونه کشوری از بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

ماما برگزیده منتخب نمونه کشوری از بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

1400/02/15
آرشیو