عنوان بخش : ICU

مسئول بخش: فاطمه صباغ بابایی

تعداد تخت فعال: 6 تخت

شماره داخلی: 3200

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 27 شهریور 1401