بیمارستان شهید حسین پور
پل خشتی لنگرود
پارک فجر
پرچم

اخبار اختصاصی

کلیپ به مناسبت روز جهانی آلزایمر

کلیپ به مناسبت روز جهانی آلزایمر

1400/06/30
وبینار آموزش مراقبت در بیماری پرفشار خون

وبینار آموزش مراقبت در بیماری پرفشار خون

1400/06/28
وبینار آزمون الکترونیک دوره آموزش اصول ایمنی بیمار

وبینار آزمون الکترونیک دوره آموزش اصول ایمنی بیمار

1400/06/25
کلیپ روز جهانی ایمنی بیمار

کلیپ روز جهانی ایمنی بیمار

1400/06/24
تصاویر روز جهانی ایمنی بیمار

تصاویر روز جهانی ایمنی بیمار

1400/06/24
دوره آموزشی احیای قلبی و ریوی پیشرفته

دوره آموزشی احیای قلبی و ریوی پیشرفته

1400/06/21
آشنایی با نظام بیماری های سندرومیک

آشنایی با نظام بیماری های سندرومیک

1400/06/18
پیام تبریک ریاست محترم بیمارستان شهید حسین پور لنگرود به مناسبت روز پزشک

پیام تبریک ریاست محترم بیمارستان شهید حسین پور لنگرود به مناسبت روز پزشک

1400/06/01
پیام تبریک دکتر الهام عاشوری مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود به مناسبت روز پزشک

پیام تبریک دکتر الهام عاشوری مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود به مناسبت روز پزشک

1400/06/01
مراسم تودیع و معارفه سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

مراسم تودیع و معارفه سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

1400/05/06
مراسم تکریم و معارفه سرپرست بیمارستان شهید حسین پور لنگرود برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست بیمارستان شهید حسین پور لنگرود برگزار شد

1400/02/18
دکتر حمید فرج واجاری سرپرست بیمارستان شهید حسین پور شهرستان لنگرود شد

دکتر حمید فرج واجاری سرپرست بیمارستان شهید حسین پور شهرستان لنگرود شد

1400/02/18
تقدیر از پرسنل بخش مامایی بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

تقدیر از پرسنل بخش مامایی بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

1400/02/15
پیام تبریک رییس بیمارستان شهید حسین پور لنگرود بمناسبت روز ماما

پیام تبریک رییس بیمارستان شهید حسین پور لنگرود بمناسبت روز ماما

1400/02/15
ماما برگزیده منتخب نمونه کشوری از بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

ماما برگزیده منتخب نمونه کشوری از بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

1400/02/15
بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

1400/01/19
آرشیو