عنوان بخش: اتاق عمل

مسئول بخش: فریبا قربان پسند

تعداد اتاق ها: 4 اتاق

شماره داخلی: 3100-3105 

 
 
 
آخرین بروز رسانی : 28 شهریور 1401