عنوان بخش: کودکان و نوزادان

مسئول بخش: خدیجه رضوی

تعداد تخت فعال: 25 تخت

شماره داخلی: 2000

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 27 شهریور 1401