عنوان بخش: اورژانس

مسئول بخش: سیده سجاده میرزازاده

تعداد تخت :13 تخت

شماره داخلی:1025

 
 

 

 

تهیه و تنظیم : خانم مینا گلستانی(پرستار بخش اورژانس)
 
پمفلت مقاله پاور پوینت
احیای نوزاد
اضطراب و افسردگی در بیماران قلبی
دلیریوم
     
     
 
 
   
 
آخرین بروز رسانی : 29 شهریور 1401