بیمه های طرف قرارداد

بیمه سلامت ایرانیان تامین اجتماعی- نیروهای مسلح کمیته امداد- بانک تجارت- بانک سپه- بانک ملت- پزشک خانواده-تیپ 2 میرزاکوچک- حوادث ترافیکی- خدمات روستایی- خدمات درمانی- دانا

بیماران دارای بیمه تکمیلی حتمآ قبل از تسویه حساب به واحد ترخیص اعلام نمایند در غیر از اینصورت ارائه مدرک جهت بیمه تکمیلی مقدور نمی باشد. 
 
 
 

نوع بیمه

سهم سازمان

سهم بیمار

ارزش نسبی(تخفیف)

 

 

خدمات درمانی

روستایی با ارجاع

90%

5 درصد

5 درصد

روستایی بدون ارجاع

90%

10درصد

0

کارمندی

90%

10درصد

0

سایر اقشار

90%

10درصد

0

حمایتی

90%

10درصد

0

تامین اجتماعی

90%

10درصد

0

کمیته امداد

90%

10درصد

0

نیروهای مسلح

100%

0

0

شرکت نفت

100%

0

0

بیمه دانا

100%

بر اساس نوع معرفی نامه ازبیمه دانا و کپی کارت بیمه

بانک تجارت

100%

با ارائه معرفی نامه از بانک

بانک سپه

100%

با ارائه معرفی نامه از بانک

بانک ملت

100%

با ارائه معرفی نامه از بانک

سازمان زندان ها

100%

با ارائه معرفی نامه از سازمان زندان ها

حوادث ترافیکی

100%

با ارائه کروکی و یا برگه اور‍‍انس115،هلال احمر

 
آخرین بروز رسانی : 04 آبان 1401