عنوان بخش: تالاسمی

مسئول بخش: ناهید شاهنظری

تعداد تخت: 8 تخت

شماره داخلی: 42548206

 

 
آخرین بروز رسانی : 27 شهریور 1401