مراحل ترخیص بیمار
 

-دستور ترخیص از سوی پزشک معالج

-جمع بندی پرونده توسط منشی بخش

-کنترل سایر مدارک مرتبط با ترخیص در پرونده از جمله رادیولوژی،سونوگرافی،  اکو، تست ورزش،خلاصه پرونده،برگه صورت وضعیت بیمار در اتاق عمل و برگه شرح عمل

-کنترل مدارک بیمه ای بیمار

-ارسال به واحد ترخیص

-تسویه حساب

-برگه ترخیص

 
آخرین بروز رسانی : 28 شهریور 1401