آدرس: لنگرود-جاده لیلاکوه- میدان سردارشهید حاج قاسم سلیمانی- بیمارستان شهیدحسین پور
 
تلفن: 3-42564001- 013
فکس: 42564144 -013 
ایمیل آکادمیک :  hosseinpour.htp@gums.ac.ir
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 24 بهمن 1400