نام کارشناس واحد:سودابه خانعلی زاده

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سابقه کار: 11سال

تلفن داخلی: 1220

آدرس الکترونیکی:

sodabeh.khanalizadeh1397@gmail.com
آخرین بروز رسانی : 31 مرداد 1400