عنوان بخش: بخش داخلی

مسئول بخش: الهام هدایتی

تعداد تخت فعال: 25 تخت

شماره داخلی:3004

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400