دکتر بتسابه مسجودی

متخصص طب اورژانس

سرپرست بیمارستان شهید حسین پور

تلفن تماس :  42564002 - داخلی 1212

 

 

 

فرهاد کریمی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

سرپرست مدیریت بیمارستان شهید حسین پور

تلفن تماس :  42564002 - داخلی 1213

 

 

 

مهرنوش امینی

کارشناس پرستاری

  سرپرست مدیریت خدمات پرستاری

تلفن تماس : 42564008 - داخلی 1214

آخرین بروز رسانی : 04 آبان 1401