عنوان بخش: زایشگاه

مسئول بخش: هنگامه جواهر دشتی

تعداد تخت فعال: 20 تخت

شماره داخلی: 2100

 
 
آخرین بروز رسانی : 27 شهریور 1401