با سلام و احترام. پرسشنامه ذیل به منظور بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات دریافتی طراحی شده است. از آنجا که پاسخگویی صحیح می تواند مبنای استواری برای تصمیم گیری های تیم مدیریتی باشد. لذا خواهشمند است به کلیه سوالات با دقت کامل پاسخ دهید. کلیه اطلاعات حاصل از این پژوهش محرمانه تلقی خواهد شد. پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را داریم.
سوالات مربوط به بررسی وضعیت رضایت از بخش. نمره گذاری از 5 تا 1 محاسبه خواهد شد.
آخرین بروز رسانی : 10 خرداد 1401