پزشکان متخصص مستقر در بیمارستان امینی لنگرود

گوارش

متخصص داخلی

متخصص قلب

جراحی عمومی

ارتوپدی

دکتر سیده نرجس مظفری
 

دکتر آذین تیربخش

دکتر سید طاهره میرصمدی

دکتر فرهاد نبوی

دکتر نیما صوفی افشار

دکتر سپاس حاجی سبحانی
 
 

دکتر آیدین جمشید بیگی

دکتر شکوفه حسن نیا

دکتر محمدرضا ایمانی

دکتر شکراله قدرتی

دکتر فاطمه بدخشانمهر

دکتر رضا رکنی 

دکتر سعید عبدالکریمی

دکتر مقداد وریانی

متخصص عفونی

متخصص زنان

متخصص چشم

متخصص ENT

متخصص کودکان

دکتر علی معصومی

دکتر شیرزاد سعیدی

 
دکتر مهرناز تقوایی معصومی

دکتر مریم زاد محمدی

دکتر نادیا نوبختی

دکتر مریم محمدی

دکتر سیده مه بانو فرمانبر 

 

 

دکتر علی لشکری

دکتر نیما حسینی

 
دکتر محمد باستانی
 
دکتر طاهره مزین
 
دکتر حمید فرج واجاری
 
دکتر نسترن خیراندیش
 
دکتر نسیم قربان نژاد
 
دکتر تینا علیدوست
 
دکتر نیوشا کامران

متخصص اعصاب و روان

متخصص مغز و اعصاب

اورولوژی

 

 

دکتر مهناز طواف زاده

دکتر طاهره اصغری

 

 
دکترمحمد عیسی صراف زاده

دکتر ایمان سبزگلین

دکتر نسترن فرحمندپرکار

 
دکتر رسول خسروانی

دکتر محمد پاکدامن
 
 

 

 

آخرین بروز رسانی : 28 دی 1401