آنچه هنگام پذیرش باید بدانید:

بیماران جهت بستری شدن باید اصل دستور بستری پزشک معالج، یا کارت بستری از اورژانس یا زایشگاه را ارائه نمایند. در صورت بیمه بودن بیمار ارائه دفترچه بیمه وی الزامی است.

همراه با دفترچه بیمه باید دو برگ کپی از صفحه اول دفترچه بیمار نیز به واحد پذیرش ارائه گردد.

در مورد بیماران بستری در زایشگاه جهت زایمان ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی بیمار الزامی است.

بعد از بستری شدن بیمار جهت استفاده از بیمه و تکمیل مدارک آن به کارشناسان بیمه واقع در اتاق بیمه مراجعه نمایند. 

همراهان بیماران تصادفی جهت برخوداری ازماده 92 ،باید مدارک ثبت شده تصادف را ازپاسگاه یاماشینهای امدادی (اور‍انس 115 ،هلال احمر)مربوطه دریافت و به واحدترخیص ارائه نمایند

ازهمراه داشتن زیورآلات واشیاء قیمتی خودداری کنید.

درصورت نیازبه توضیحات بیشترباشماره 42524004 الی  5 و داخلی 207 واحدپذیرش تماس بگیرید.

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

1-اصل و2برگ کپی صفحه اول دفترچه بیمه دارای اعتبار وبرای اطفال کپی شناسنامه لازم است. (اطفال زیر2 سال همراه داشتن کپی دفترچه بیمه مادر الزامی است.(

2-اصل و2برگ کپی کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه (برای بیماران خانم مجرد بالای 18 سال صفحه اول و دوم شناسنامه الزامی است(.

-3دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار و کد ملی (برای افراد بالای 2 سال عکس دار باشد).

4 -کپی برگه پاتولوژی و سایر اقدامات پاراکلینیکی انجام شده

مدارک لازم جهت پذیرش مصدومین ترافیکی :(جهت پذیرش بستری)

-کروکی برابر اصل شده پلیس

-اصل برگه اورژانس 115

-کپی کارت ملی یا کپی شناسنامه

*برای بیماران بستری مدارک فوق تا 2 ماه از تاریخ اولین پذیرش اعتبار دارد.

*پس از گذشت 2 ماه از تاریخ مصدومیت می بایست از بیمه های پایه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و ...) استفاده نمایند*

توضیح : بیمار با ارائه یکی از مدارک فوق به همراه کارت ملی از پرداخت هر گونه وجهی معاف می باشد .

مدارک لازم جهت پذیرش بیماران سرپایی تصادفی :

- کروکی برابر اصل شده پلیس یا برگه 115 اورژانس

از پرداخت هزینه معاف هستند .

*برای ادامه درمان مدارک فوق (تا21 روز از زمان پذیرش بیمار گذشته باشد) اعتبار دارد.

 

آخرین بروز رسانی : 28 شهریور 1401